slovenčina english

Bezpečnosť ichtyoterapie

Naše zdravie je naším najcennejším majetkom

Obavy z bezpečnosti ichtyoterapie - biopedikúry sú neopodstatnené.
Pôsobenie rybičiek, či už ide o liečebné alebo estetické, sa opakovane ukazuje ako veľmi účinné a úplne bezpečné.

Rybičky nehryzú a nenarušujú celistvosť kože!
Pomohli už mnohým ľuďom a výsledky ichtyoterapie v boji proti rôznym chorobným stavom kože sú pozoruhodné.

Štúdia o ichtyoterapii

O ichtyoterapii ako alternatívnej liečbe pre pacientov so psoriázou hovorí pilotná štúdia od autorov M. Grassberger a W. Hoch vydaná Oxford Press v roku 2006.

Samozrejme existujú aj obmedzenia, kedy nie je vhodné procedúru absolvovať.

Pozrieť obmedzenia (kontraindikácie) >>

Abstrakt tejto pilotnej štúdie si môžete pozrieť tu >>

Najmodernejšia akvaristická technológia

Do otázok bezpečnosti má však čo povedať aj problematika techniky. Našu prevádzku sme vybavili najmodernejšími akvaristickými technológiami. Každé akvárium disponuje najnovšou generáciou 4-stupňového filtračného zariadenia, pri ktorom je voda v akváriách nepretržite zbavovaná mechanických nečistôt. Za hodinu jeden filter prečerpá 1 600 litrov.

O mikrobiálnu čistotu vody sa starajú UV lampy, ktoré sú súčasťou filtrov. Preto prenos akýchkoľvek infekčných ochorení z akvária na človeka nie je možný.

Teplotu vody, ako životného prostredia rybičiek, na tridsiatich dvoch stupňoch Celzia udržiavajú prietokové ohrievače. Teplá voda uľahčuje procedúru rýchlejším a dôkladnejším zmäkčením kože, pričom rybičkám takáto teplota neškodí; práve naopak, znášajú ju veľmi dobre.

O dostatočné množstvo kyslíka vo vode sa starajú profesionálne vzduchovacie kompresory cez okysličovacie kamene. Všetky elektrické zariadenia akvária sú externé, nie sú ponorené do vody a úraz elektrickým prúdom nehrozí.

Prevádzkovanie GARRRA RELAX Piešťany je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

Tešíme sa na Vašu návštevu, ale hlavne naši úžasní tvorovia, o ktorých sa s láskou staráme!

Navštívte nás